Skip to content

Teenused

Pakutavad teenused jagunevad üldjuhul kolme kategooriasse: koolitused, konsultatsioonid ning meditsiinifüüsika ja kiirgusohutus. Täpsemad kirjeldused teenustele on lisatud allpool. 

Kui ei ole kindlad kas ja millist teenust te soovite, siis kasutage võimalust esmaseks konsulatsiooniks, mis on tasuta.

Koolitused

Kiirgusohutuskoolitus (4-tundi) on kiirgustöötajatele kohustuslik läbida kord 5 aasta jooksul. Pakume koolitusi veebivahendusel, videokoolitust ja kohapealset koolitust. Meditsiinifüüsika loengud soovitud teemadel hõlmavad üldjuhul ettevalmistust. Varasemalt ettevalmistatud loengute teemade hulka kuuluvad “AEC kasutus röntgenis”, “MRT füüsika üldpõhimõtted”.

Kui on huvi koolituste vastu, siis võite täita registreerimisvormi või kirjutada vabas vormis oma soovist. Seejärel saadan koolituse hinnapakkumise. Registreerimisvormi leiate siit.

Meditsiinifüüsika ja kiirgusohutus

Meditsiinifüüsikute töö hõlmab tugevalt ka kiirgusohutust, mis on seotud patsiendile antava kiirgusdoosi optimeerimisega – soovitud pildikvaliteet andes võimalikult vähe doosi patsiendile. MRT puhul me ei räägi ioniseerivast kiirgusest, kuid kui pildikvaliteet on kehv, siis uuring ei ole diagnostilise väärtusega. 

Juhul kui kiirgusseade vahetub (ka röntgentoru vahetusel) või ruum muutub (ka seadme asukoha vahetus), siis on vajalik teostada kiirgusseire mõõtmised ja koostada kiirgusohutushinnang. 

Connected OÜ – eKliiniku ja Dentas infosüsteemi pakkujatega koostöös abistame meditsiiniseadmete liidestamisel nii infosüsteemiga kui ka Pildipangaga – worklisti loomine ja uuringute arhiveerimine.

Kui olete otsustanud teostada kliinilist auditit, kuid ei ole varasemalt seda teinud, siis pakume abi auditi läbiviimisel  ja aruannete koostamisel.

Töömahus toimub eelnevalt kokkulepe. Kogu hind sõltub töö keerukusest. 

Konsultatsioonid

Kiirgustegevusluba kehtib üldjuhul 5 aastat (on ka erandeid) ning seadusandluse muutustega karmistuvad ka kiirgustegevusele nõuded. Abistamaks kiirgustegevusloa edukat ja valutut taotlemist pakun abi selgitamaks ja vahendamaks mis nõuded peavad olema täidetud, et Keskkonnaamet väljastaks kiirgustegevusloa.
Kvaliteedijuhtimissüsteemi ja tegevusjuhiste koostamisel tuleb järgida, et need oleksid Kiirgusseaduse nõuetele vastavad.

Uue seadme hankimisel võib olla valik suur ja lai, mistõttu pakun abi uue meditsiiniseadme, mille alla kuuluvad ultraheli, kompuutertomograaf, magnetresonantstomograaf ja röntgen, välja valimisel ja teie kasutajanõuetele vastamisel.

Kindlasti on enne teenuse osutamist vajalik esmane konsultatsioon, et oleks võimalik töömahtu hinnata.